Laatste nieuws

free_comment_icon_by_apprenticeofart-d46e3uz

Het nieuwe belastingstelsel in vogelvlucht
Waarom komt er eigenlijk een nieuw belastingstelsel? In de Verkenning staat dat het nieuwe belastingstelsel de werkgelegenheid moet bevorderen, moet bijdragen aan een beter milieu en moet zorgen voor stabiele belasting opbrengsten. Met het huidige stelsel zijn deze uitgangspunten moeilijker te verwezenlijken.

Het nieuwe belastingstelsel is verdeeld in drie “boxen”. Alle vormen van inkomen worden in een van deze boxen belast. Positief inkomen uit de ene box inkomen uit de ene box kan niet meer worden verrekend met negatief inkomen uit de andere box. Uw totale belastingaanslag bestaat straks uit de optelsom van de verschuldigde belasting per box.

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe stelsel?
In principe krijgt iedereen die straks belasting betaalt fiscale voordelen bij het opbouwen van zijn of haar oudedagvoorziening. Die voordelen zijn echter beperkt tot een limiet: de oudedagsparaplu.
U kunt op verschillende manieren uw oudedagsvoorziening opbouwen. In het kort worden de gevolgen voor een aantal mogelijkheden op hoofdlijnen besproken:

Pensioen
Als U zelf een deel van uw pensioenpremie moet betalen, blijft dit aftrekbaar. Zodra U een pensioenuitkering krijgt, wordt dat – net als dat nu het geval is – belast als loon. Sparen voor uw oude dag blijft dus aftrekbaar zolang U de oudedagsparaplu niet overschrijdt.

Eigen huis
In de plannen blijft de aftrek van de hypotheekrente volledig in stand, als die lening bedoeld is voor de koop, onderhoud of verbetering van uw (eerste) woning. Omdat de belastingtarieven waarschijnlijk gaan dalen, neemt fiscale voordeel van de aftrek af. De rente van de hypotheek op een tweede huis is niet langer aftrekbaar.
Het opnemen van de overwaarde van uw eigen woning kan nog steeds, maar wordt fiscaal veel minder aantrekkelijk. De rente van de geldlening is na 2001 niet meer aftrekbaar. Het huurwaardeforfait blijft bestaan.

Lijfrente
Op dit moment kan iedereen gebruik maken van lijfrente-aftrek tot een bedrag van ruim € 1000, – . Om voor een hogere aftrek in aanmerking te komen, moet U aan bepaalde voorwaarden voldoen.

U komt alleen voor belastingaftrek in aanmerking als U een aantoonbaar gat heeft in de opbouw van uw oudedagsvoorziening. De hoogte van die aftrek wordt nader bepaald, en hangt samen met de ruimte die U nog heeft onder de oudedagsparaplu binnen een periode van 4 jaar.