Verzekering bedrijven

Risico’s lopen we allemaal. Om de financiële gevolgen van deze risico’s af te dekken zijn er verzekeringen.
Iedereen bepaalt zelf welk risico hij wel en welke hij niet wil afdekken.
Net zo belangrijk als de verzekering die U kiest is de preventie. Als we samen kunnen zorgen dat er bij een calamiteit geen of zo weinig mogelijk schade ontstaat, is iedereen daarbij gebaat.

Wij kunnen samen met U zorgen voor een afgestemd verzekeringspakket en een uitstekend preventieadvies.
Bij schade kunt U van ons totale begeleiding verwachten. U meldt de schade bij ons aan en wij doen de rest.

Onderstaand vindt U nadere informatie over een aantal verzekeringsvormen.

Aansprakelijkheid voor bedrijven
Deze verzekering dekt de gevolgen van de schade die aan derden is toegebracht ten gevolgen van een fout of vergissing waarvoor het bedrijf verantwoordelijk wordt gesteld. De verzekering dient ter bescherming van het eigen vermogen dat anders meestal aangesproken moet worden.
Ieder bedrijf moet, althans in onze ogen, een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven hebben (schade tijdens uitvoering van het bedrijf of beroep is nooit op een particulieren aansprakelijkheidsverzekering verzekerd).

Voor de verzekeringsmaatschappij is het van groot belang dat zij precies op de hoogte is van uw bedrijfsactiviteiten zodat zij weet welke risico’s U loopt.
Zorg er dus voor dat de hoedanigheid goed in de polis is omschreven.

Breidt U uw activiteiten uit of gaat bijvoorbeeld met leveringsvoorwaarden werken, meld dit.

Goederentransport

De goederentransportverzekering biedt dekking tegen de schade aan zaken tijdens vervoer en tussentijdse opslag van deze zaken.
Als U onderweg bent met een waardevolle monstercollectie. Of U brengt uw verkochte of gerepareerde goederen zelf weg, dan is een goederentransportverzekering een uitkomst.

Bedenk ook dat bij vervoer door een professioneel transporteur een goederentransportverzekering vaak noodzakelijk is. De transporteur is namelijk vaak voor een veel te laag bedrag aansprakelijk te stellen.

Bedrijfsschade verzekeringen
Er is bedrijfsschade als uw bedrijf door een calamiteit schade oploopt waardoor U niet meer in staat bent om te produceren en/of te verkopen waardoor de winst terugloopt of zelfs verlies wordt.
De bedrijfsschadeverzekering voorziet U -over een vooraf overeengekomen termijn – van een uitkering waarvan U de vaste lasten kunt betalen en de nettowinst veilig kan stellen.

Als er ten gevolge van een calamiteit geen bedrijfsschade zou ontstaan omdat U bijvoorbeeld niet afhankelijk bent van een bepaalde locatie, kan een extra kostenverzekering uitkomst bieden om bijvoorbeeld vervangend gereedschap of een kantoorruimte te huren.

Voor de continuïteit van uw bedrijf is een bedrijfsschadeverzekering onontbeerlijk. Wij zijn U graag van dienst met advies.

Milieuschadeverzekering voor bedrijven
Het beheersen van milieurisico’s wordt voor het bedrijfsleven steeds belangrijker. Ook natuurlijk vanwege de maatschappelijke  verantwoordelijkheden die een onderneming  heeft. Maar daarnaast stellen zowel de werkgever als de publieke opinie toenemend strengere eisen aan het te voeren milieubeleid.
Een van de consequenties is dat eventuele bodem-en grondwater verontreiniging snel verholpen moet worden.
De financiële gevolgen zijn veelal aanzienlijk. Dus als er als gevolg van een calamiteit vervuiling van de grond of oppervlaktewater ontstaat, bijvoorbeeld door het bluswater, dient U als eigenaar die grond te saneren alvorens tot herstel of herbouw over te gaan. Ook uw buren zullen hun grond gesaneerd willen zien.

De milieuschadeverzekering biedt dan uitkomst.  Wij zijn U graag van dienst met advies.